Tampere-talon talvipuutarha

Vastaamme Tampere-talon talvipuutarhan näyttelytoiminnasta yhdessä Tampereen kulttuuripalveluiden, Tampereen taidemuseon ja Tampereen Taiteilijaseura ry:n kanssa. Taiteilijan valitsee johtokunta. Hakumenettelyistä ja ajankohdista ilmoitetaan jäsenkirjeellä ja näillä kotisivuilla.