Yhdistys

Toimintaperiaate

Pirkka-Hämeen Kuvataiteilijat on kuvataiteen ammattilaisten, kuvataiteessa ansioituneiden ja pitkäjänteisesti taiteilijan uraa rakentavien yhdistys, joka jäsenkriteereineen kuuluu Suomen Kuvataidejärjestöjen Liittoon.

Pirkka-Hämeen Kuvataiteilijat ry on perustettu vuonna 1953. Yhdistyksemme tarkoitus on edistää jäsenten taiteellista työskentelyä ja näyttelytoimintaa sekä edistää taideyleisön piirissä taiteen ymmärtämistä ja arvostamista. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää taidenäyttelyitä ja voimavarojensa puitteissa kursseja, luentoja, esittely-, keskustelu- ja kritiikkitilaisuuksia, näyttelykäyntejä ja taideleirejä.


Jäsenvalinta

Yhdistyksen jäseneksi voidaan hakemuksesta valita henkilö, joka on osallistunut valtakunnallisesti tai alueellisesti merkittävään näyttelyyn ja on näyttelytöillään tai muulla tuotannollaan osoittanut kuvataiteellista lahjakkuutta ja kyvykkyyttä vaativaan taiteelliseen työskentelyyn. Jäseneksi liittyminen edellyttää hakijalta sitoutumista osallistua mahdollisuuksiensa mukaan yhdistyksen toiminnan vaatimiin tehtäviin. Jäsenhakemus tulee osoittaa yhdistyksen johtokunnalle, joka päättää jäsenyyden myöntämisestä. Hakemukseen on liitettävä 4-5 hyvälaatuista A4-kokoista teoskuvaa tai teoksia esittelevien kotisivujen osoite.

Jäsenhakemuksen saat tulostettua  > tästä <.


Jäsenyys

Jäsenet voivat tarjota teoksiaan sekä jurytettyihin vuosinäyttelyihin että yhdistyksen käytössä oleviin maksuttomiin näyttelypaikkoihin. Yhdistyksen jäsenen tulee vuosittain maksaa jäsenmaksu, jonka suuruuden vuosikokous päättää johtokunnan esityksestä. Jäsenen, joka kahtena perättäisenä vuotena laiminlyö jäsenmaksun maksamisen katsotaan eronneeksi yhdistyksestä.

Kunniajäsenet

Vuosikokous voi nimittää yhdistyksen jäseniä kunniajäseniksi yhdistyksen hyväksi tehdyn ansiokkaan toiminnan perusteella. Esityksen kunniajäsenyydestä tekee johtokunta. Kunniajäsenet on vapautettu jäsenmaksuista.